Trendovi u poslovanju

Naučno-stručni časopis Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda, koji objavljuje do sada neobjavljene naučne i stručne radove iz oblasti ekonomije i menadžmenta i time doprinosi promociji i razvoju nauke, struke, naučnoistraživačkog rada i visokoškolskog obrazovanja

ISSN (Štampano izd.) 2334-816X            ISSN (Online) 2334-8356


Naslovna stranica

Obaveštenja

 

Poštovani čitaoci,

 

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je uspešno realizovan šesnaesti broj časopisa.

Uredništvo časopisa će nastaviti da radi na stalnom poboljšanju časopisa, kako u pogledu kvaliteta objavljenih radova kao i na poboljšanju u organizacionom i promotivnom smislu.

Poziv za slanje radova je otvoren za sve autore čiji radovi sadržajem odgovaraju osnovnim tematskim opredjeljenjima časopisa.

Časopis ima periodiku izlaženja dva puta godišnje (jun i novembar) i objavljuje se u štampanom i elektronskom izdanju, na srpskom i engleskom jeziku. Svi radovi se recenziraju od strane anonimnih recenzenata.

Časopis je od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dobio kategoriju M53 za 2020. godinu.

Časopis je referisan u Srpskom citatnom indeksu (SCIndeks) (http://scindeks.ceon.rs/issue.aspx?issue=12810).

Časopis je indeksiran u DOAJ (Directory of open access journals – Onlajn baza podataka koja indeksira kvalitetne recenzirane časopise koji se izdaju u režimu otvorenog pristupa) (https://doaj.org/toc/2334-8356).

Pozivamo sve zainteresovane potencijalne saradnike da svojim radovima doprinesu kvalitetu narednom broju časopisa.

Rokovi za slanje radova su 10. maj, za broj koji izlazi u junu, odnosno 15. septembar, za broj koji izlazi u novembru mesecu. Svi radovi koji pristignu posle ovog roka biće uzeti u obzir, ali za naredni broj časopisa.

Takođe, koristimo priliku i da se zahvalimo svima koji su učestvovali u realizaciji prethodnih brojeva časopisa bilo kao autori ili kao recenzenti i time, nesumnjivo, doprineli kvalitetu časopisa "Trendovi u poslovanju".

Instrukcije za prijavu na sistem

Da biste prijavili rad, morate se prvo prijavite na sistem kao autor (prilikom registracije štiklirate odgovarajuće uloge koje želite imati u radu časopisa).

Kada se uspešno prijavite na sistem i sa korisničkim imenom i lozinkom koje ste izabrali prilikom registracije, onda možete prijaviti i predati rad.

Adresa časopisa je

http://www.trendovi.vspep.edu.rs

UREDNIŠTVO

 
Objavljeno: 2019-07-19
 
Ostala obaveštenja...

Sves. 2, Br. 16 (2020)


Slika naslovne stranice broja


Copyright ⓒ 2013 ..: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo - Beograd :..