Trendovi u poslovanju

Naučno-stručni časopis Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda, koji objavljuje do sada neobjavljene naučne i stručne radove iz oblasti ekonomije i menadžmenta i time doprinosi promociji i razvoju nauke, struke, naučnoistraživačkog rada i visokoškolskog obrazovanja

ISSN (Štampano izd.) 2334-816X            ISSN (Online) 2334-8356


Naslovna stranica

Obaveštenja

 

Poštovani čitaoci,

 

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je uspešno realizovan petnaesti broj časopisa.

Uredništvo časopisa će nastaviti da radi na stalnom poboljšanju časopisa, kako u pogledu kvaliteta objavljenih radova kao i na poboljšanju u organizacionom i promotivnom smislu.

Poziv za slanje radova je otvoren za sve autore čiji radovi sadržajem odgovaraju osnovnim tematskim opredjeljenjima časopisa.

Časopis ima periodiku izlaženja dva puta godišnje (jun i novembar) i objavljuje se u štampanom i elektronskom izdanju, na srpskom i engleskom jeziku. Svi radovi se recenziraju od strane anonimnih recenzenata.

Časopis je od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dobio kategoriju M53 za 2019. godinu.

Časopis je referisan u Srpskom citatnom indeksu (SCIndeks) (http://scindeks.ceon.rs/issue.aspx?issue=12810).

Časopis je indeksiran u DOAJ (Directory of open access journals – Onlajn baza podataka koja indeksira kvalitetne recenzirane časopise koji se izdaju u režimu otvorenog pristupa) (https://doaj.org/toc/2334-8356).

Pozivamo sve zainteresovane potencijalne saradnike da svojim radovima doprinesu kvalitetu narednom broju časopisa.

Rokovi za slanje radova su 15. april, za broj koji izlazi u junu, odnosno 15. septembar, za broj koji izlazi u novembru mesecu. Svi radovi koji pristignu posle ovog roka biće uzeti u obzir, ali za naredni broj časopisa.

Takođe, koristimo priliku i da se zahvalimo svima koji su učestvovali u realizaciji prethodnih brojeva časopisa bilo kao autori ili kao recenzenti i time, nesumnjivo, doprineli kvalitetu časopisa "Trendovi u poslovanju".

Instrukcije za prijavu na sistem

Da biste prijavili rad, morate se prvo registrovati na sistem kao autor (prilikom registracije štiklirate odgovarajuće uloge koje želite imati u radu časopisa), a preporučljivo je da pročitate i značajne podatke O časopisu

Kada se uspešno prijavite na sistem sa korisničkim imenom i lozinkom koje ste izabrali prilikom registracije, onda možete pristupiti prijavi i predaji rada.

Adresa časopisa je

http://www.trendovi.vspep.edu.rs/index.php/tp

UREDNIŠTVO

 
Objavljeno: 2019-07-19
 
Ostala obaveštenja...

Sves. 1, Br. 15 (2020)

Sadržaj

ODRŽIVOST U VISOKOM OBRAZOVANJU – POREĐENJE AZIJSKO PACIFIČKOG REGIONA I SRBIJE PDF
Gordana Đukić, Biljana Ilić 9-21
ПОТРАЖИВАЊА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА КРОЗ СУДСКУ ПРАКСУ PDF
Igor Mitrović 22-27
STRATEGIJSKA ANALIZA POSLOVANJA PREDUZEĆA PDF
Miloš Nikolić, Ljiljana Stošić Mihajlović 28-36
ANALIZA RAZVIJENOSTI SEKTORA MSPP-A U REPUBLICI SRBIJI PDF
Mirko Milanović 37-43
INTEGRISANI SISTEM MENADŽMENTA U PEKARSKOJ INDUSTRIJI LESKOVAC PDF
Jasmina Veličković, Jovana Arsić, Maja Staletović 44-54
THE INFLUENCE OF THE LOCAL GOVERNMENT ON SERBIA’S ECONOMIC DEVELOPMENT AND ITS DEBT REDUCTION PDF
Jugoslav Aničić, Dušan Aničić, Miloje Jelić, Jasmina Gligorijević 55-65
MERENJE APSENTIZMA KAO PREDUSLOV KVALITETNOG UPRAVLJANJA APSENTIZMOM PDF ()
Đurđijana Ilić 66-74
KONCEPT DIGITALNOG PREDUZEĆA I NJEGOVE VIRTUALIZACIJE PDF
Miloš Vučeković, Mirjana Radović Marković, Dušan Marković 75-82
DIGCOMP OKVIR - METODOLOŠKI OKVIR ZA MERENJE DIGITALNIH KOMPETENCIJA PDF ()
Đina Ivanović 83-92


Copyright ⓒ 2013 ..: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo - Beograd :..